август 24, 2016

Aвтобиография

Az

 

Лична информация

 

 

Име   Костадин Димитров Годинчев
Адрес   ул.Брезовска, №6, гр.Пловдив
Телефон   0896 61 48 44
Семейно положение   Женен
E-mail   k.godinchev@gmail.com

 

Дата на раждане 22. 12. 1980 г.

 

Трудов стаж

               

• Дати (от-до)   от 07.2007  до 10.2017
• Име и адрес на работодателя   Съливер ООД
• Вид на дейността или сферата на работа   Търговия с материали и машини за мебелно производство
• Заемана длъжност   Главен технически сътрудник
• Основни дейности и отговорности   Поддръжка на компютърния парк, настройка на софтуерните продукти във фирмата

 

• Дати (от-до)   от 12.2005  до 05.2007
• Име и адрес на работодателя   „Пантелей Тошев“ ЕООД
• Вид на дейността или сферата на работа   Търговия
• Заемана длъжност   Служител Офис

 

• Дати (от-до)   от 09.2004  до 02.2005
• Име и адрес на работодателя   Джи Пи Ел ЕООД
• Вид на дейността или сферата на работа   Производство
• Заемана длъжност   Помощник техник

 

Образование и обучение

 

• Дати (от-до)   от 11.2017  до 02.2018
• Име и вид на обучаващата или образователната организация   Programista; Ltd

IT Разработка на софтуер

• Основни предмети/застъпени професионални умения   
  • Конзолни приложения – три-слоен архитектурен модел
  • Оформяне на уеб сайт – HTML, CSS, JavaScript
  • Уеб приложения  – ASP.NET MVC
  • RESTful services – ASP.NET Web API
  • SCRUM рамка за управление на проекти
• Наименование на придобитата квалификация   Стажантска програма

 

• Дати (от-до)   09.2014 до 07.2015
• Име и вид на обучаващата или образователната организация   Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Основни предмети/застъпени професионални умения    Софтуерни технологии
• Наименование на придобитата квалификация   Магистър

 

Дати (от-до)   09.2010 до 07.2014
• Име и вид на обучаващата или образователната организация   Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
• Основни предмети/застъпени професионални умения   Информатика
• Наименование на придобитата квалификация   Бакалавър

 

Дати (от-до)   09.1995 до 05.1999
• Име и вид на обучаващата или образователната организация   ТМТ – проф. Цветан Лазаров Пловдив
• Основни предмети/застъпени професионални умения   Машини апарати в химическата промишленост
• Наименование на придобитата квалификация   Техник

 

  Английски
• Четене   добро
• Писане   добро

 

Технически умения и компетенции
C# .NET Framework

C\C++

pHp/mySQL

HTML/CSS/Javascript

Visual Basic for Applications

 

Свидетелство за управление на МПС
B, C, T кт, M

 

Резюме

Положителен човек с добра нагласа за работа и желание да се подобри и докаже като специалист. Любознателен, с много добро логическо мислене и внимание към детайла.Силни умения за решаване на проблеми. Отборен играч с добър обмен на знания и чувство за хумор.

 

Проекти

Печат на етикети за пакетно-разкройващ циркуляр – Panel Cutting Saw Model PS 8         

Роля в проекта: Формулиране, Програмиране, Осъществяване,Внедряване

 

Цел:Проектът се състои в разработването на система за отпечатване на етикети от пакетно-разкрояващ циркуляр. Целта е да се постигне съществуваща визия на етикети, който се печатат от другите машини във фирмата.

 

Отговорности

Проектиране и разработване на приложението, проследяване и проверка за грешки.

Технологии

C#, ADO.NET

 

 

Програма за съставяне на оферти от софтуер за проектиране TrunCAD

               

Роля в проекта: Формулиране, Програмиране, Осъществяване.

 

Цел:Проектът се състои в разработването на “addon” към програмата за проектиране на мебели. Целта е да се спести време на служителите при съставянето на офертата.

Програмата прочита данните в първия таб на “xls” файл и ги разбива по останалите табове( материали , кантиране, обработка CNC, Оферта ).Автоматично генерира цени на материалите и обработките от база данни.

 

Отговорности

Проектиране и разработване на приложението, проследяване и проверка за грешки.

Технологии

              Visual Basic for Applications (EXCEL)

 

 

Програма за завъртане на операциите във файл за пробивен център Weeke BHX 050

Роля в проекта: Формулиране, Програмиране, Осъществяване,Внедряване

 

Цел: Проектът се състои в разработването на “addon” към програмата за проектиране на мебели.Поради ограничение в височините за разпробиване на пробивния център, се налага смяна на координатите на всички инструкции за пробиване в файл. Приложението прочита съответния  файл и генерира нов такъв с ротирани и транслирани координати на 90 градуса.Целта е да се спестят време и грешки на операторите при ръчно обработване на програмите за дупчене на пробивния център.

Реализиран е и онлайн вариант – http://blog.godinchev.com/?page_id=201

 

Отговорности

Проектиране и разработване на приложението, проследяване и проверка за грешки.

Технологии

            C#,ASP

 

Уеб система за управление на поръчкови стоки.

Роля в проекта: Формулиране, Програмиране, Осъществяване

 

Цел: Проектът се състои в разработването система за следене на наличности на стоки предлагани от други фирми. Всеки служител получава достъп до няколко бази данни предоставени от фирмите снабдители и съставя поръчка на материали.Реализирано е модифициране на поръчките от администратор и от служител.

Отговорности

Проектиране и разработване на приложението, проследяване и проверка за грешки.

Технологии

            PHP, MySQL, ODBC

 

 

 

 

Изчертаване на някой геометрични фигури в уеб

Роля в проекта: Формулиране, Програмиране, Осъществяване

 

Цел:Проектът се състои в разработването на система за остойностяване на услуги с добавена стойност на фирмата. Целта е да се вземе дължината на дъгата на кривите участъци в детайлите за рязане.

http://meb.godinchev.com/Sector/

 

Отговорности

Проектиране и разработване на приложението, проследяване и проверка за грешки.

Технологии

HTML – Canvas / Javascript

 

 

Addon към програма за проектиране PRO100

               

Роля в проекта: Формулиране, Програмиране, Осъществяване.

 

Цел:Проектът се състои в разработването на “addon” към PRO100. Целта е да се реализира обработка на данни за разкрои от pro100 към програми за разкроявене на детайли. Разработена е  функционалност с която потребителите могат да променят декорите на проекта от предварително добавени в база данни декори на материали.

http://blog.godinchev.com/

.

 

Отговорности

Проектиране и разработване на приложението, проследяване и проверка за грешки.

Технологии

              C# / ADO.NET /ODBC

 

 

 

Програма за прехвъляне на файлове в цех за производство

Роля в проекта: Формулиране, Програмиране, Осъществяване.

 

Цел: Да се състави програма, която прехвърля файл от сървър до машината от която е стартирано приложението.Прехвърлянето става след прочитане на баркод в който е кодирано името на файла. Целта е да се избегнат грешки и да се спести време при търсене в голяма база от файлове.

 

Отговорности

Проектиране и разработване на приложението, проследяване и проверка за грешки.

Технологии

              C / Windows Shell Script